آخرين تور هاي دیبا - تور هاي نوروز1396
اطلاعات كشور هاي مورد بازديد
اطلاعات برخي از شهر هاي مورد بازديد
  • پاريس
  • رم
  • بارسلون
10روزه اسپانيا
پرواز : پرواز امارات
23شهريور
11روز: فرانسه،ايتاليا،چك
پرواز : پرواز امارات
16 شهريور
10روز: اطريش،مجارستان،چك
پرواز : پرواز تركيش
22 شهريور
9شب و 10 روز ويتنام
پرواز : پرواز قطر
پانزدهم شهريور
8شب و9روز روسيه
پرواز : پرواز ايرفلوت
6-20-27 مرداد و 10-17 شهريور
8شب و 9روز: سوچي،مسكو
پرواز : پرواز ايرفلوت
26مرداد
9 شب و10 روز چين
پرواز : پرواز ماهان
15شهريور
تور بزرگ كرواسي و صربستان
پرواز : پرواز ايرفلوت
15 شهريور
10شب و11روز آفريقاي جنوبي
پرواز : پرواز قطر
پانزدهم شهريور