آخرين تور هاي دیبا - تور هاي نوروز1396
اطلاعات كشور هاي مورد بازديد
اطلاعات برخي از شهر هاي مورد بازديد
  • پاريس
  • رم
  • بارسلون
7شب و 8روز ويتنام 22شهريور
پرواز : پرواز قطر
22شهريور97
7شب و8روز روسيه
پرواز : پرواز ايرفلوت
مرداد و شهريور
9شب و10روز آفريقاي جنوبي
پرواز : پرواز قطر
17 شهريور97
8روز ايتاليا- چك٬ 26مرداد
پرواز : پرواز تركيش
26مرداد97
8روز فرانسه و چك٬ 19مرداد97
پرواز : پرواز تركيش
19مرداد97
8روز اسپانيا و پرتغال 2شهريور
پرواز : پرواز تركيش
2شهريور
8روز هلند- چك٬ 2شهريور
پرواز : پرواز تركيش
2شهريور97
۸ شب و ۹ روز چين٬ ۳۰مرداد
پرواز : پرواز ماهان
30مرداد97
برزيل تعطيلات شهريور97
پرواز : پرواز امارات
21شهريور
برزيل كنگره جهاني FIGO
پرواز : پرواز امارات
21مهر
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.