برنامه مسابقات جام جهاني روسيه 2018
از 14 ژوئن 2018 تا 15 جولای 2018
1/8 فینال
30 ژوئن 2018 مسابقه شماره 49 مقام اول گروه A -مقام دوم گروه B ("استادیوم فیشت"، سوچی)
30 ژوئن 2018 مسابقه شماره 50 مقام اول گروه C -مقام دوم گروه D (" قازان آرینا"، قازان)
1 جولای 2018 مسابقه شماره 51 مقام اول گروه B -مقام دوم گروه A (لوژنیکی"، مسکو)
1 جولای 2018 مسابقه شماره 52مقام اول گروه D -مقام دوم گروه C (استادیوم "نیزنی نووگوراد"، نیژنی نووگوراد)
2 جولای 2018 مسابقه شماره 53مقام اول گروه E -مقام دوم گروه F («سامارا آرینا» سامارا)
2 جولای 2018 مسابقه شماره 54مقام اول گروه G -مقام دوم گروه H («راستوف آرینا» راستوف – نا – دون )
3 جولای 2018 مسابقه شماره 55مقام اول گروه F -مقام دوم گروه E («کرستوفسکی» سنت پترزبورگ)
3 جولای 2018 مسابقه شماره 56 مقام اول گروه H -مقام دوم گروه G ("لوژنیکی"، مسکو)
1/4 فینال
6 جولای 2018 مسابقه شماره 57برنده مسابقه شماره 49 - برنده مسابقه شماره 50 (استادیوم "نیزنی نووگوراد"، نیژنی نووگوراد)
6 جولای 2018 مسابقه شماره 58برنده مسابقه شماره 53 - برنده مسابقه شماره 54 (" قازان آرینا"، قازان)
7 جولای 2018 مسابقه شماره 59 برنده مسابقه شماره 51 - برنده مسابقه شماره 52 ("استادیوم فیشت"، سوچی)
7 جولای 2018 مسابقه شماره 60 برنده مسابقه شماره 55 - برنده مسابقه شماره 56 ("سامارا آرینا"، سامارا)
نیمه نهایی
10 جولای 2018 مسابقه شماره 61 برنده مسابقه شماره 57 - برنده مسابقه شماره 58 ("کرستوفسکی"، سنت پترزبورگ)
11 جولای 2018 مسابقه شماره 62برنده مسابقه شماره 59 - برنده مسابقه شماره 60 ("لوژنیکی"، مسکو)
کسب مقام سوم
14 جولای 2018 مسابقه شماره 63 بازنده مسابقه شماره 61 - بازنده مسابقه شماره 62 («کرستوفسکی» سنت پترزبورگ)
فینال
15 جولای 2018 مسابقه شماره 64 برنده مسابقه شماره 61 - برنده مسابقه شماره 62 ("لوژنیکی"، مسکو)
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.