نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
آمار وزارت خارجه بريتانيا نشان مي دهد كه دهها هزار گذرنامه بريتانيايي در خارج از اين كشور گم شده و يا به سرقت رفته است. اما چه تعدادي از اين گدرنامه‌ها ممكن است به دست تبهكاران بيفتد؟
هر پاسپورتي دقيقا با مشخصات فرد صاحب آن صادر مي شود و تصور عمومي اين است كه براي ديگران قابل استفاده نخواهد بود. به عنوان مثال غير از درج مشخصات اصلي، در پاسپورت هاي جديد از روشي براي چسباندن عكس استفاده مي شود كه دستكاري آن بسيار دشوار است و يا برخي از آنها به روشهاي بيومتريك طراحي شده اند كه جعل آن را تقريبا ناممكن مي كند.
بنابراين در عالم فرضيه ما فكر مي كنيم كه در صورت گم شدن و يا سرقت يك پاسپورت كسي قادر نخواهد بود از آن سوء استفاده كند. اما چنين تصوري درست نيست و به كرات از پاسپورت هاي جعلي براي انواع و اقسام فعاليت هاي غيرقانوني استفاده مي شود. يكي از موارد اخير استفاده دو ايراني از پاسپورت هاي جعلي اروپايي براي پرواز با هواپيماي مفقود شده خطوط هوايي مالزي بود.
مقامات گفتند كه اين دو ايراني با تروريسم هيچ ارتباطي نداشتند ولي در خوشبيانه ترين ارزيابي مي توان گفت كه يك ضعف امنيتي مهم روي داده و ماموران كنترل نتوانستند جعلي بودن اين پاسپورت ها را تشخيص دهند.
به اعتقاد برخي، تعداد كثير پاسپورت هاي بريتانيايي كه گم شده و يا به سرقت رفته، واقعا جاي نگراني دارد. براساس تازه ترين آماري كه بي بي سي طبق قانون آزادي اطلاعات توانسته است به آن دست يابد، در سالهاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ بيش از ۱۶۰ هزار پاسپورت بريتانيايي در خارج از اين كشور مفقود شده و يا به سرقت رفته اند.
بيشترين تعداد از پاسپورت هاي بريتانيايي يعني حدود ۳۷ هزار مورد، در اسپانيا مفقود و يا به سرقت رفته اند و در مقام بعد آمريكا با حدود ۱۶ هزار مورد و بعد هم فرانسه با حدود ۱۲ هزار مورد قرار دارند.
هرچند وزارت خارجه بريتانيا اين موارد را تحت عنوان "پاسپورت هاي مفقود شده و يا به سرقت رفته" ثبت مي كند ولي تشخيص اينكه هر مورد گزارش شده واقعا سرقت بوده و يا گم شدن، كار بسيار دشواري است چون مستلزم كنترل و بررسي هر مورد توسط ماموران اين وزارتخانه است.
بسياري از پاسپورت هايي كه به سرقت مي روند ممكن است در نهايت به دور انداخته شده و يا نابود شوند چون سارقان، آن را همراه پول و اشياء قيمتي ربوده اند. ولي بخشي از آنها ممكن است به دست گروههاي خلافكار بيافتد.
دكتر ديويد لو كارشناس جرايم بين المللي، امنيت و تروريسم در دانشگاه ليورپول مي گويد:"در چنين مواردي به طور بالقوه اين احتمال هست كه پاسپورت ها به دست گروههاي تبهكار و يا تروريست ها بيافتد. من نمي گويم كه تمام اين ۱۶۰ هزار پاسپورت گم شده به دست آنها خواهد افتاد ولي حتي يك درصد ناچيز از اين رقم مي تواند مشكل آفرين باشد."
تام كريگ يك كارشناس امور امنيتي كه بيش از سي سال در اداره آگاهي پليس بريتانيا فعاليت داشته مي گويد براي تبهكاران، پاسپورت حكم "طلا" را دارد.
بسياري از تبهكاران براي انجام جرايم به پاسپورت جعلي نياز دارند. براي قاچاقچيان انسان و مواد مخدر كه به كرات از مرزهاي بين المللي عبور مي كنند داشتن پاسپورت هاي به اصطلاح "تميز" كه هويت آنها را پنهان كند بسيار حياتي است. اين افراد در صورت مسافرت با هويت واقعي خود ممكن است شك نيروهاي انتظامي را برانگيخته و مورد تعقيب و مراقبت قرار بگيرند.
مهاجمان عمليات تروريستي يازده سپتامبر نيز از پاسپورت هاي جعلي استفاده كرده بودند كه ميتوان آن را برجسته ترين مورد از به كارگيري هويت جعلي براي اقدامات تبهكارانه دانست.
تام كريگ مي گويد: "داشتن يك پاسپورت مثل داشتن كليد يك در و يا داشتن رمز گاو صندوق بانكهاي بزرگ است. با كمك پاسپورت جعلي فرد تبهكار مي تواند بدون اينكه شناسايي شود به هر كجا كه مي خواهد برود."
با كمك پاسپورت هاي تقلبي خلافكاران مي توانند هويت افراد ديگر را بربايند.
تام كريگ مي افزايد:"من مواردي ديده ام كه تبهكاران با استفاده از پاسپورت ديگران، حساب بانكي باز كرده و يا به اسم ديگران وام هاي سنگين گرفته و عملا صاحب اصلي آن هويت را خانه خراب كرده اند. خلافكاران با استفاده از هويت ديگران در اقصي نقاط جهان جرايم گوناگوني را مرتكب مي شوند و در برخي موارد فرد صاحب اين هويت توسط ماموران انتظامي دستگير مي شود اما در پايان تحقيقات معلوم مي شود كه او خلاف نكرده و ديگران هويت او را ربوده اند."
در برخي از كشورهاي جهان افتادن پاسپورت هاي گم شده به دست تبهكاران احتمال بيشتري دارد. دكتر ديويد لو يكي از كارشناسان سابق بخش ضد تروريسم پليس بريتانيا مي گويد:"تا جايي كه به پاسپورت هاي بريتانيايي و يا آمريكايي و اروپايي برمي گردد، مي توان گفت كه كشورهاي شمال آفريقا، خاورميانه و افغانستان و پاكستان جزو خطرناك ترين مناطق هستند. چون در اين كشورها گروههايي فعال هستند كه به شهروندان و اهداف بريتانيايي، آمريكايي و اروپايي حمله كرده و در آينده باز هم ممكن است چنين اقداماتي انجام دهند."
آمارهاي وزارت خارجه بريتانيا نشان مي دهد كه از مجموع ۱۶۰ هزار پاسپورت بريتانيايي كه طي شش سال گذشته مفقود شده و يا به سرقت رفته اند، حدود چهار هزار و ۴۰۰ مورد در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه روي داده است. حدود يك چهارم اين موارد در امارات متحده عربي روي داده، ۴۱۲ مورد در مراكش، ۸۶ مورد در ليبي و ۱۶۴ مورد در تونس.
در كشورهاي جنوب آسيا حدود سه هزار و ۳۰۰ مورد اتفاق افتاده كه حدود ۱۷۵۰ مورد در هند، حدود ۸۴۰ مورد در پاكستان و ۱۵۹ مورد در افغانستان بوده است. تام كريگ كارشناس امور امنيتي و مامور سابق اداره آگاهي بريتانيا مي گويد كه معمولا پاسپورت هاي به سرقت رفته به تناسب اينكه تاريخ انقضاي آنها چقدر طولاني باشد و عكس آن تا چه حد به خريدار آن شباهت داشته باشد ممكن است بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ پوند به فروش بروند.
گاهي اوقات عكس اين پاسپورتها دستكاري مي شوند تا به صاحب جديد آن شباهت بيشتري پيدا كند. دكتر ديويد لو كارشناس جرايم بين المللي مي گويد:" من از روي تحقيقاتي كه در مورد پرونده گروههاي تبهكار مختلف انجام داده ام با موارد متعددي از پاسپورتهاي جعلي روبرو شده ام كه سعي شده عكس واقعي آن با عكس جديدي جايگزين شود."
اما در مواردي هم تبهكاران و خلافكاران ممكن است پاسپورت را دستكاري نكرده و روي اين نكته حساب كنند كه ماموران كنترل با دقت عكس پاسپورت را نگاه نكنند.
تام كريگ معتقد است كه تبهكاران بعيد است براي ورود به بريتانيا از پاسپورتهاي جعلي استفاده كنند چون به خوبي مي دانند كه كنترل امنيتي و به خصوص كنترل پاسپورت ها در مرزهاي اين كشور بسيار شديد است.
او مي افزايد:"يك تروريست و يا تبهكار حرفه اي معمولا به دنبال فرودگاههاي كوچك و يا دورافتاده اي مي گردد كه كنترل امنيتي آن به خوبي فرودگاههاي بزرگ و مهم نيست. و يا ممكن است به دنبال دادن رشوه به ماموري باشند كه بتواند آنها را بدون انجام كنترل دقيق از مرز عبور دهد."
تام كريگ يادآوري مي كند كه پرواز دو مسافر با پاسپورتهاي جعلي با هواپيماي مفقود شده خطوط هوايي مالزي يك ضعف مهم هست. او مي افزايد:"اين نشان مي دهد كه در نحوه كنترل مدارك توسط ماموران امنيتي فرودگاه و همينطور كارمندان خطوط هوايي نقاط ضعف جدي وجود دارد."
به گفته او دسترسي موسسات خصوصي و غيرانتظامي مثل بانكها، خطوط هوايي و موسسات قانوني كه با فساد مالي مبارزه مي كنند به اطلاعات مربوط به پاسپورت هاي مفقود شده و به سرقت رفته مي تواند امنيت را بهبود بخشيده و در مبارزه با اشكال گوناگون سرقت هويت نقش مهمي ايفا كند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.