نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

از تاريخ 14 اسفند سال گذشته تا 8 مرداد سال جاري 56 شئي تاريخي موزه لوور پاريس در معرض ديد علاقه‌مندان در موزه ملي ايران قرار گرفت. با وجود استقبال گسترده از اين حركت فرهنگي هنوز شايد علاقمنداني باشند كه موفق به بازديد از اين آثار نشده‌اند به همين دليل در يك گزارش تصويري اكثر آثار با عكس و شرح (همان متن‌‌نوشته‌هاي كنار آثار در موزه) معرفي مي‌گردد:

1. سر ايزد بانو معروف به نيوبه ايتاليا قرن 1 يا 2 ميلادي سنگ مرمر


2. فرشته نگهبان آرامگاه قلب فرانسيس دوم

فرشته نگهبان آرامگاه قلب فرانسيس دوم فرانسه، حدود 1565-1563 سنگ مرمر مصادره شده در انقلاب فرانسه، 1974 ميلادي، واگذاري به موزه لوور1818 ميلادي اين پيكره بر روي آرامگاه مخصوص قلب پادشاه فرانسه، فرانسواي دوم در كليساي جامع اورلئان قرار داشت و توسط فرمن روسل ساخته شده است. در آن دوره پس از درگذشت شاه، بدن، قلب و امعا و احشا او را جداگانه در چند آرامگاه به خاك مي سپردند.

3. مجسمه مينرو مشهور به اورسه

مجسمه مينرو مشهور به اورسه/ هنر رومي، حدود 150-200 ميلادي/ سنگ رخام، عقيق، مرمر، سنگ سماق/ مجسمه رومي به صورت برداشتي از اثر مفرغي يوناني اواخر قرن پنجم پيش از ميلاد با موضوع ايزد بانوي عشق، آفروديت. بعدها تغيير قطعه كهن با افزودن كلاهخود و جغد نماد "مينِرو" ايزد بانوي جنگ و خردمندي.

4. مجسمه نيم تنه امپراطور ماركوس اورليوس

مجسمه نيم تنه امپراطور ماركوس اورليوس/ هنر رومي، حدود 170 ميلادي/ كشف شده در نزديكي رم(ايتاليا) در سال 1674/ الحاق به مجموعه هاي موزه لوور در 1807 ميلادي
5. مجسمه هوروس به شكل شاهين

مجسمه هوروس به شكل شاهين/ روم(ايتاليا) حدود 341-380 پيش از ميلاد/ گرانيت، عقيق/ در مصر باستان شاهين با خورشيد پيوند داشت و تجلي ايزد مصري هوروس، پسر و وارث مشروع تاج و تخت پدرش، اُزيريس بود. هنگام خريد اثر براي موزه لوور در سال 1815 هوروس تاج پادشاهي بر سر داشت كه بعدها برداشته شد.

6. مجسمه نشور

مجسمه نشور/ الفانتين(مصر) دوره حكمراني آپريس 570-589 پيش از ميلاد/ سنگ بازالت/ الحاق به مجموعه لوور 1815 ميلادي/ مجسمه مردي به نام "نشور" مرزبان و رئيس گمرك، 3 ايزد اصلي پرستشگاه را معرفي مي‌كند با كتيبه‌اي روي پايه آن با مضمون توصيف هداياي او از طرف حكمران به پرستشگاه، همچنين وعده او به كاهنان كه در ازاي پرستش گا(عنصر انرژي حياتي در انديشه مصر باستان) و مجسمه او، حرفه كاهنان بعد از آن‌ها به فرزندانشان انتقال يابد.

7. مجسمه ابوالهول

مجسمه ابوالهول به نام فرعون هاكور/ممفيس مصر/ دوران حكمراني آخوريس 379-393 پيش از ميلاد/ سنگ گرانوديوريت/ الحاق به مجموعه موزه لوور 1808 ميلادي/ ابوالهول يا اسفينكس، در كسوت نگهبان حافظ نظم جهان، با دستار انحصاري شاهي به سر و مار نگهبان قلمروي شاهي و كتيبۀ روي پايۀ مجسمه، كه در آن فرعون آخوريس معرفي شده و نام ايزد مصري پتاح در عبارت "پتاح كه در جنوب ديوار دراوست" بر كتيبه آمده؛ ايزد پتاح در ممفيس پرستيده مي‌شده و خاستگاه اثر احتمالا همين شهر است.

8. مجسمه شفابخش

مجسمه شفابخش/ نئونتوپُليس(مصر) قرن 4 پيش از ميلاد/ سنگ بازالت/ الحاق به مجموعه‌هاي موزه لوور در 1898 ميلادي/ مجسمه كاهن ناشناس، نصب شده احتمالا روي حوض به شكلي كه آب روي مجسمه مي‌ريخته و سپس به داخل حوض سرازير مي‌شده، با كتيبۀ روي مجسمه با اين مضمون:«كسي كه از اين آب بنوشد، باشد كه همين قلبش و همين سينه‌اش با اين حمايت‌هاي جادويي محكم شود» آبي كه همراه با خواندن اين اوراد نوشيده مي‌شد دواي "سوزش" بود: «آن‌گاه كه مارها بيرون ميآيند و از ميان خانه ها ميگذرند»

9. آمفورا

آمفورا: نبردهاي جنگجويان پيادۀ يوناني/ كشف در وولچي، ايتاليا/ هنر يوناني، حدود 510-520 پيش ميلاد/ خاك رس، مجموعه شارل-لوسين بناپارت، الحاق به مجموعه لوور 1850 ميلادي/ خمره‌اي با صحنه مبارزه 3 جنگجوي يوناني در هر دو سوي آن با سپرهاي دايره اي شكل موسوم به هوپلون و تكنيك نمايش شخصيت‌ها به رنگ سياه براق و درخشان در پس زمينۀ نارنجي رنگ خاك رس سرشار از آهن و استفاده ازبرش‌ها و برجسته كردن رنگ‌هاي سرخ و سفيد براي نمايش جزئيات. مجموعه متعلق به شالرل-لوسين بناپارت، ملقب به شاهزاده كانينو برادرزادۀ امپراتور فرانسه ناپلئون اول بود.

10. لوح جشن عروسي تتيس و پِله

لوح جشن عروسي تتيس و پِله/ ايتاليا نزديك رم 50 پيش ميلاد تا 50 ميلادي/ گل‌پخته، مجموعۀ كامپانا، الحاق به مجموعه‌هاي موزه لوور 1861/ لوح جشن عروسي تتيس و پله، قهرمانان اسطوره‌هاي يوناني از گروه اشيا تزييني معماري كه به صورت فراوان در دوره گذار به مسيحيت در ايتاليا با قالب ساخته مي‌شد. از لوح‌هاي ماركي كامپانا (1808-1880) به دست آمده در جريان كاوش‌هايي در قرن نوزدهم ميلادي كه وي حامي مالي آن‌ها بود و بازسازي كامل در كارگاه‌هاي او. خريداري شده در سال 1861 م به دستور امپراتور فرانسه، ناپلئون سوم، همراه با بيش 11000 اثر از مجموعۀ كامپانا براي موزۀ لوور، از جمله 300 لوح كامل و حدود 6000 قطعه ار لوح‌هاي مختلف.

11. سنگ مزار با نام فيليس

سنگ مزار با نام فيليس/ جزيره تاسوس(يونان)، حدود 440-450 پيش ميلاد/ مرمر تاسوس، حاصل از ماموريت كاوش امانوئل ميلر،1865 ميلادي/ سنگ مزار بزرگ با تصوير بانوي متوفي،«فيليس، دختر كلئوكن» بر اساس كتيبۀ موجود بر ان. دختر جوان روي چهارپايه نشسته، با پيراهني كوتاه و بالاپوش ضخيم و چين‌دار روي آن و جعبه‌اي در دست راست او. بر اساس سبك اثر، مربوط به دورۀ خلق حاشيه‌هاي تزئيني معبد پارتنون در شهر آتن، كشف شده در سال 1862 در جزيره تاسوس(شمال يونان)، مقارن افزايش كاوش‌هاي باستان‌شناسان فرانسوي در حوزۀ مديترانه است.

12. سنگ يادبود تارهونپياس

سنگ يادبود تارهونپياس/ مرهش، گور گوم باستاني(تركيه كنوني)/ دوران نو-هيتي، حدود 700-800 پيش از ميلاد/ سنگ بازالت الحاق به مجموعه‌هاي موزه لوور 1936 ميلادي/ سنگ مزار مادر و پسر؛ نام تارهونپياس به خط هيروگليف لووي در بخش بالايي آن آمده؛ خط هيروگليف لووي مربوط به هزارۀ 2 پيش از ميلاد بوده و براي نگارش زبان لووي در جنوب آناتولي به ويژه قلمروهاي كم‌وسعت موسوم به "نو-هيتي" بود كه پس از سقوط هيتي در قرن دوازدهم پيش از ميلاد پديد آمد.

13. مجسمۀ گودِآ

مجسمۀ گودِآ/ دوران نو-سومري، دوره حكمراني گودِآ حدود 2120 پيش ميلادي./ سنگ گابرو، كاوش‌هاي ارنست دوسارزك،1881 ميلادي/ گودِآ شاهزاده سومري، در حالت ايستاده و با دست‌هاي به حالت دعا، بدون زيورآلات در هيئت پادشاهي با تقوا كه دستور بازسازي معابد شهرش را داده بود. از كاووش‌هاي ارنست دو سارزك در تللو كه به كشف تمدن سومري و تاسيس دپارتمان ويژه براي آثار باستاني شرقي در موزۀ لوور در سال 1881 منجر شد.

14. مجسمۀ گودِآ

مجسمۀ گودِآ/ دوران نو-سومري، دوره حكمراني گودِآ حدود 2120 پيش ميلادي./ سنگ گابرو، كاوش‌هاي ارنست دوسارزك،1881 ميلادي/ گودِآ شاهزاده سومري، در حالت ايستاده و با دست‌هاي به حالت دعا، بدون زيورآلات در هيئت پادشاهي با تقوا كه دستور بازسازي معابد شهرش را داده بود. از كاووش‌هاي ارنست دو سارزك در تللو كه به كشف تمدن سومري و تاسيس دپارتمان ويژه براي آثار باستاني شرقي در موزۀ لوور در سال 1881 منجر شد.

15. كارگاه خانوادۀ دلا روبيا، مجسمۀ دومينيك قديس

كارگاه خانوادۀ دلا روبيا، مجسمۀ دومينيك قديس/ فلورانس(ايتاليا)، حدود 1520 ميلادي./ گل پخته لعاب‌دار و چند رنگ./ دومينيك قديس با پوشش سفيد و سياه فرقه دومينيكن كه خود در قرن سيزدهم ميلادي تاسيس كرد و گل زنبق نماد اين فرقه بود. كارگاه خانوادۀ دلا روبيا در قرون پانزدهم و شانزدهم ميلادي نوآوريي‌هايي در زمينۀ توليد مجسمه‌هاي يادبود از جنس گل پخته لعاب‌دار داشت.

16. نيم‌تنۀ عنخ-اف-ان-سِخمِت، تحصيل‌دار شاه

نيم‌تنۀ عنخ-اف-ان-سِخمِت، تحصيل‌دار شاه/ ممفيس(مصر)، دوران حكمراني اپريس، حدود570-589 پيش از ميلاد./ سنگ گراياكا/ الحاق يه موزه لوور 1960 ميلادي/ نيم‌تنه شخصي كه بر اساس شانه‌ها و قامت راست آن به نظر مي‌رسد دو زانو و با رعايت ادب روي زمين نشسته است. متن هيروگليف حكاكي شده روي خط كمر مجسمه با موضوع عنخ-اف-ان-سِخمِت و معناي تحت‌االفظي «او براي سخمت زندگي مي‌كند» او را «معلم شاه مصر عليا و محافظ شاه مصر سفلي» معرفي مي‌كند.

17. نيم‌تنۀ عنخ-اف-ان-سِخمِت، تحصيل‌دار شاه

نيم‌تنۀ عنخ-اف-ان-سِخمِت، تحصيل‌دار شاه/ ممفيس(مصر)، دوران حكمراني اپريس، حدود570-589 پيش از ميلاد./ سنگ گراياكا/ الحاق يه موزه لوور 1960 ميلادي/ نيم‌تنه شخصي كه بر اساس شانه‌ها و قامت راست آن به نظر مي‌رسد دو زانو و با رعايت ادب روي زمين نشسته است. متن هيروگليف حكاكي شده روي خط كمر مجسمه با موضوع عنخ-اف-ان-سِخمِت و معناي تحت‌االفظي «او براي سخمت زندگي مي‌كند» او را «معلم شاه مصر عليا و محافظ شاه مصر سفلي» معرفي مي‌كند.

18. ميترا در حال كشتن گاو نر

ميترا در حال كشتن گاو نر/ صيدا، صيدون باستاني(لبنان)، اواخر قرن3 يا قرن 4 ميلادي/ سنگ مرمر، اهدايي هانري دو بواژلن 1967 / ايزد ايراني، ميترا، در حال قرباني كردن گاو نر، عقرب كه در اينجا نماد نيروهاي شر است گاو را نيش مي‌زند. يك سگ و يك مار از خون مغذي گاو نر مي‌نوشند. در اين نقش برجسته، نيم تنه هاي نمادين چهار فصل و ماه و خورشيد و همچنين نشانه هاي 12 صورت فلكي آمده است. قرباني كردن گاو نر جايگاه مهمي در آئين ميترا داشت. آئيني كه توفيق فراوان در سرزمين‌هاي تحت سيطرۀ روم كسب كرده است. نمادهاي موجود در اين اثر بيانگر تولد دوبارۀ طبيعت و چرخۀ زمان هستند.

19. مريم عذرا و كودك

مريم عذرا و كودك/ ناحيه لورن فرانسه، حدود 1330-1320 ميلادي/ سنگ آهك چندرنگ، اهدايي انجمن دوستدارانلوور،1979 ميلادي./ مجسمه مريم عذرا كه مسيح كودك را در آغوش دارد و قرار بوده در يك كليسا نصب شود. وضعيت پيكر مريم عذرا، كه پسرش را در آغوش گرفته، به هنرمند اجازه داده بر پيوند عاطفي آن‌ها تاكيد كند. اين گونه خاص نمايش حضرت مريم و فرزندش از ويژگي‌هاي مجسمه‌سازي گوتيك(قرن 13 تا اوائل قرن 16 ميلادي) است.

20. «درفش»

«درفش» مدور بر دوش 2 گاو نر، مزين به حلقۀ چهار نفره/ لرستان(ايران)، هزارۀ دوم پيش از ميلاد./ مفرغ تملك 1893 ميلادي/ در وسط حلقه، چهار انسان كه با پاهايي درهم گره خورده در حالت دويدن‌اند، حلقه اي ساخته‌اند كه در آن تا ابد مي‌دوند. اين چهار نفر، با بازوان برافراشته، دست به دست هم داده و با هم كوزه‌هايي را نگه داشته‌اند كه آب از آنها سرازير است و حلقه‌اي در اطراف آنها درست كرده كه روي آن مرغابي‌هاي كوچكي قرار دارند و در بالاي آن حيواني نشسته است. تزئينات احتمالا تمثيلي از پيدايش كيهان است كه توضيح دقيق آن دشوار است. اين درفش، كه در سال 1893 م به تملك موزۀ لوور درآمد، يكي از نخستين اشيا مفرغي لرستان است كه وارد يك مجموعۀ عمومي شد. در سال 1967م از اين شي براي تهيۀ لوگوي رسمي بازار بورس تهران استفاده كردند.

21. فرشته در حال پرواز

فرشته در حال پرواز / اثر منسوب به آنتوان دو موآتوريه (آوينتون، حدود 1425 ميلادي- پاريس/ پس از 1497 م / سنگ‌آهك چندرنگ الحاق به مجموعه موزه لوور 1916 م / مجسمۀ فرشته بخشي از يك مجموعۀ مجسمه با موضوع تدفين حضرت مسيح، به سفارش زاگوتن اوژيه و همسرش برتل براي صومعه در شهر سمور-آن-اُكسوار(شرق فرانسه)، چهار فرشته بر فراز صحنه پرواز مي‌كردند و درد و حزن خود را از مصائب مسيح به نمايش مي‌گذاشتند.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.