نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اين نامي است كه بر درياچه اي مملو از گل هاي صورتي پررنگ گذاشته اند.
درياچه اي واقع در شمال تايلند در ماه ژانويه لبريز از لوتوس هاي صورتي رنگ مي شود. نيلوفرهاي آبي(لوتوس) در سپيده دم باز و به هنگام ظهر بسته مي شوند.

براي تماشاي اين گلها مي توان يك قايق محلي كرايه كرد و از زيباييشان لذت فراوان برد.
تعداد كمي جزيره هاي بسيار كوچك روي درياچه قرار دارند كه تعدادي مجسمه و معابد بودايي هم در آن قرار گرفته است.
شكوفه دادن نيلوفرهاي آبي از اوايل دسامبر آغاز و تا آخر فوريه ادامه دارد و بهترين زمان تماشاي آنها از 6 تا 11 صبح است.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.