نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

"ليزا كريستين" يك عكاس آمريكايي است كه به بيش از ۱۰۰ كشور در ۶ قاره سفر كرده و مجموعه زيبايي از هماهنگي فرهنگي ساكنان يك سرزمين با محل زندگي شان ثبت كرده است.
در اين تصاوير هارموني ميان فرهنگ، پوشش، فعاليت روزانه با محل زندگي را از "فز" تا "تانزانيا"، از "چين" تا "تيمبوكتو" مي توان ديد.
هدف اصلي كريستين، يادآوري كرامت انساني در بينندگان بوده و اين تصاوير قرار است مهرباني را دوباره طنين انداز كند.كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.