نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

تصاوير هوايي كه جاني ميلر، عكاس با پهپاد گرفته، عمق تفاوت‌هاي زندگي ميان ثروتمندان و فقرا را در شهرهاي مختلف مكزيك، هند و آفريقاي جنوبي نشان مي‌دهد.

- شهر سانتافه، مكزيكوسيتي

اين تصاوير بخشي از پروژه آقاي ميلر به اسم "صحنه‌هاي نابرابر" است. اين عكاس از آوريل ۲۰۱۶ اين عكس‌ها را گرفته است تا پذيرش نابرابري ميان مردم را به چالش بگيرد.
جاني ميلر در آفريقاي جنوبي مستقر است و مي‌گويد: "از همان لحظه كه در كيپ تاون فرود مي‌آييد، در محاصره آلونك‌ها هستيد."
"اين آلونك‌ها، فرودگاه را محاصره كرده‌اند و پس از ده دقيقه رانندگي به مناطق مرفه مي‌رسيد كه مردماني امثال من زندگي مي‌كنند."
- تعداد كودكان فقير در بريتانيا 'به شدت افزايش يافته است'
- كشورهاي ثروتمند در زمين‌ كشورهاي فقير كشاورزي مي‌كنند

- محله ووكوزنزله در سويت هوم در كيپ تاون آفريقاي جنوبي

آقاي ميلر مي‌گويد: "اين وضع فعلي در كيپ تاون و بسياري از مناطق جهان است و من با چنين وضعي موافق نيستم." "به باور من، نابرابري، چالش اين نسل است."

- سانتافه، مكزيكو سيتي

- پارك كيسي، ژوهانسبورگ

تصاوير هوايي، مرز ميان فقرا و ثروتمندان را كه با نرده‌ها، جاده‌ها يا آب جدا شده نشان مي‌دهد. در يك سو، خانه فقرا است و طرف ديگر ويلاهاي ثروتمندان و قشر مرفه.

- مومباي هند

- مومباي هند

- زمين گلف در دوربان آفريقاي جنوبي

- ايكستاپالوكا، مكزيكوسيتي

- شهرك تمبيسا در ژوهانسبورگ

آقاي ميلر مي‌گويد يافتن بهترين نقاط براي عكاسي نياز به تحقيق دارد. او مي‌گويد بر اساس اطلاعات سرشماري، نقشه، گزارش‌هاي خبري و صحبت با مردم تصميم مي‌گيرد.

- ايكستاپالوكا، مكزيكوسيتي

"وقتي جايي را كه مي‌خواهم عكاسي كنم، مشخص مي‌شود آنها را روي گوگل ارت نگاه مي‌كنم و نقشه به پرواز در آوردن پهپاد را آماده مي‌كنم و براي اين كار قوانين پروازي، مسايل امنيتي و ديگر عوامل را مد نظر قرار مي‌دهم."

- ليك ميشل، ماسيفوملله، كيپ تاون

- پيترماريتسبرگ، آفريقاي جنوبي

- بلوبوسراند در ژوهانسبورگكليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.