نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

شايد هيچ كس مانند "تروستن مُوِز" نتوانسته به معروف ترين بناهاي تاريخي جهان نزديك شود كه البته اين به واسطه شغلي است كه او انتخاب كرده است.

او يك متخصص در تميز كردن آثار مهم تاريخي و فرهنگي است كه به مدت 25 سال به اين كار اشتغال دارد.
ماموريت ويژه تورستون جهانگرد برق انداختن عجايب دنياست كه شامل مجسمه مسيح در برزيل، چشم لندن، برج سوزن فضايي در آمريكا،
شهر ممنوعه، كوه راشمور در آمريكا و ... مي شوند.

او و تيمش در 80 پروژه تميز كاري در كل دنيا شركت داشته اند و مي گويد:
"هر پروژه شيوه مخصوص به خودش را دارد، شايد تميز كاري در ارتفاع ۱۰۰ متري دلهره آور باشد اما من آن را دوست دارم.
لمس غول پيكرترين و معروف ترين آثار تاريخي فرصتي است كه نصيب هر كسي نمي شود."كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.