نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

بر اين اساس بانك ها مجازند از محل ارزهاي خريداري‌ شده و با تأمين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتي به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارك مثبته از قبيل گذرنامه‌ معتبر ج.ا.ا‌، بليط‌ مسافرت هوايي، ويزاي كشور مقصد در مورد كشورهايي كه نياز به ويزا دارند اقدام كنند.

بانك هاي كشور مجازند از محل ارزهاي خريداري‌شده و با تأمين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتي و دانشجويي به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارك مثبته اقدام كنند.
به نقل از بانك مركزي، اين بانك پيرو بند (1) بخشنامه شماره 171968‏‏‏/97 مورخ 20‏‏‏/5‏‏‏/1397 در خصوص خريد و فروش ارز به نرخ بازار، طي بخشنامه شماره 201068 مورخ 12 شهريور 1397، بانك ها را مجاز به فروش و پرداخت ارز مسافرتي و دانشجويي اعلام كرد.

بر اين اساس بانك ها مجازند از محل ارزهاي خريداري‌ شده و با تأمين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتي به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارك مثبته از قبيل گذرنامه‌ معتبر ج.ا.ا‌، بليط‌ مسافرت هوايي، ويزاي كشور مقصد در مورد كشورهايي كه نياز به ويزا دارند اقدام كنند. همچنين لازم است مدارك مزبور به منظور نظارت بازرسان بانك در سوابق نگهداري شود.

طبق مفاد اين بخشنامه بانك هاي عامل مجازند از محل ارزهاي خريداري‌شده و با تأمين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجويي اعم از شهريه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارك مثبته شامل تأييديه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد)، صورتحساب دانشگاه محل تحصيل كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل تأييد شده باشد، اقدام كنند. خاطر نشان مي‌سازد لازم است به منظور دريافت تائيديه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي ايجاد دسترسي به سامانه‌هاي مربوطه، هماهنگي‌هاي لازم را با وزارتخانه‌هاي يادشده به عمل آورند.
همچنين در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتي و دانشجويي، اخذ تعهد كتبي از متقاضي مبني بر خريد ارز صرفاً از يك منبع اعم از بانك و يا صرافي مجاز و معتبر الزامي است.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.