نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

«لوك جرام» هنرمندي چندرشته اي كه در زمينه مجسمه سازي، خلق انواع سازه هاي هنري و اجراي هنر لايو(زنده) فعاليت مي كند.

«لوك جرام» درپروژه «موزه ماه» يك كپي 7 متري از ماه ساخته كه آن را به يك تور جهاني مي برد.

اين ماه در فضاي داخلي و بيروني از چين تا فنلاند ،امارات متحده و استراليا تاكنون به نمايش در آمده است.

او براي ساخت اين نمونه از يكي از عكسهاي كه توسط ناسا از ماه ثبت ده بود استفاده كرده است.

هر سانتي متر نمونه كپي معادل 5 كيلومتر تز سطح ماه است.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.