نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

سفر با هواپيما يكي از آسانترين روش هاي سفر است و از اين طريق در طي چندين ساعت هزاران كيلومتر را مي توان پشت سر گذاشت.
علاوه بر اين، اختراع هواپيما به آرزوي ديرينه انسان براي تجربه حس پرواز جامه عمل پوشاند. با اين حال اين تجربه شگفت انگيز مي تواند در عين لذت بخش بودن استرس زا و حتي گاهي آزاردهنده هم باشد!!! در ادامه به چندين مورد از رفتارهاي مسافران اشاره مي كنيم كه اجتناب از آنها مي تواند سفري بسيار لذت بخش تر را براي ما و همسفرانمان فراهم آورد.

۱. آزاردهنده ترين عادت افراد در هواپيما پا زدن به صندلي جلويي است. امكان دارد كنسل و عصبي شدن دليل اين رفتار باشد اما هر چه كه باشد فردي كه در صندلي جلويي نشسته است، ناراحت و عصبي مي شود.

۲. يكي ديگر از اين رفتارهاي آزاردهنده والديني هستند كه به فرزندانشان توجهي نمي كنند.

۳. مسافريني كه حتي صورتشان هم بوي عطر مي دهد!!!

۴. مسافراني كه با صداي بلند به موسيقي گوش مي دهند.

۵. مسافراني كه زياد نوشيدني مي خورند.

۶. مسافراني كه پرحرفي مي كنند و جسارت زيادي دارند.

۷. مسافراني كه يا در صف نمي ايستند يا آن را رعايت نمي كنند.

۸. مسافراني كه با صندلي خود درگيرند يا آن را مي خوابانند يا به آن مي كوبند.

۹. مسافراني كه با آرنجشان تمام صندلي و دسته هاي آن را اشغال مي كنند.

۱۰. مسافراني كه همواره در حال خوردن هستند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.