نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

مسافرت از سفارش هاي دين اسلام است و تا جايي كه براي انسان ها مقدور باشد اگر مي توانند به اين كار اقدام كنند زيرا با سفر، علم، آگاهي و بينش انسان ها بيشتر مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، دنياي امروز دنياي ارتباطات و اطلاعات است. انسان ها با يكديگر در دهكده جهاني زندگي مي كنند و از دانش و فرهنگ وانديشه يكديگر بهره مند مي شوند. ساخت و توسعه هواپيما و كشتي باعث شده تا سفرها تا دورترين مناطق جهان ادامه يابد و بر حيرت بشر بيفزايد. دين مبين اسلام انسان را به جهانگردي و گشت وگذار در زمين توصيه فراوان كرده زيرا با سفر، علم ، آگاهي و بينش انسان ها زيادتر مي شود. از ديدگاه شريعت مبين اسلام، سفر رفتن براي كسب معرفت و دانش اندوزي و پندگيري از شگفتي هاي طبيعت و آثار باقي مانده از امت هاي گذشته و بهره گيري از پيشرفت ها علمي ديگران جهت برآوردن نيازهاي جامعه اسلامي و تقويت توانايي آن در برابر دشمنان نه تنها مطلوب بلكه در برخي موارد لازم و ضروري است.

** مسافرت از ديدگاه قرآن

قرآن در آيات مختلف انسان را به سفر كردن تشويق كرده است. «بگو در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت مجرمان چگونه بوده است.»
(نمل آيه 69)
و يا در آيه ديگر مي فرمايد: «پيش از شما سنت هايي بوده است پس روي زمين بگرديد و بنگريد. نمل(36)
واژه سير كنيد همان سفر كردن و با دقت نگريستن است و عبرت گرفتن است.

علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي نويسند: از آيات و روايات بر مي آيد كه سير وسفر در زمين امري پسنديده و مستحب شريعت است.

دين مبين اسلام سفر كردن و جهانگردي را وسيله عبرت مي داند و انسان را به تفكر و انديشه وا مي دارد. اسلام سفر كردن را فقط براي تفريح نمي داند بلكه سفر مي تواند جنبه علمي آموزشي و ... داشته باشد. در احاديث آمده است: علم را فرا گيريد حتي اگر در چين باشد.
(بحار الانوار ج1ص108)
در قرآن كريم به سفر ذوالقرنين كه به تعبيري همان كوروش كبير است اشاره شده؛ او سه سفر كرده است.
سفر به غرب: او با ديدن منظره خورشيد به ياد كارگاه ذوب فلز مي افتد و اين نشان مي دهد كه او هنرمند بوده است.
سفر به شرق: او در اين سفر به محل طلوع خورشيد مي رسد و با مردمي كه از نظر اقتصادي و فرهنگي ضعيف بوده بر خورد مي كند و مرحله سوم كه قرآن اين گونه آن را توصيف مي كند: باز هم راه را پي گرفت تا در ميان دو كوه رسيد درپس آن دو كوه مردمي را ديد كه گويي هيچ سخني را درك نمي كنند و گفتند اي ذوالقرنين ياجوج و ماجوج در زمين فساد مي كنند، مي خواهي خراجي بر خود مقرر كنيم تا تو ميان ما و آنها سدي برآوري؟ (كهف ايه 94- 95)

و اين روايات و آيات نشان مي دهد كه بشر براي بالا رفتن قوه تعقل احتياج به ديدن و تجربه كردن دارد تا بهتر بيانديشد و حقايق را دريابد.

** آداب سفر

سفر رفتن آدابي دارد كه با پرداختن به اين آداب مي توانيم اين ايام را براي خود خوشايند كنيم. براي اينكه به يك سفر مفيد برويم قبل از سفر بايد بررسي هاي لازم را انجام دهيم و تمام جوانب را در نظر بگيريم.

پيامبر اسلام (ص) در حديثي در رابطه با آداب سفر مي فرمايند: ... اول پيداكردن همسفر، سپس سفر...

امام صادق (ع) در حديثي ديگر با اشاره به اين كه يكي از اصول مسافرت همكاري و هماهنگي است، مي فرمايند: هرگاه ديدي همسفرانت حركت كردند، تو هم حركت كن و هر گاه ديدي دست به كاري زدند، تو نيز همكاري كن! و هرگاه به كسي انفاق كردند، يا قرضي دادند، تو نيز انفاقي بكن و به همسفر قرض بده.
امام صادق (ع) در حديث ديگري مي فرمايند: لقمان به فرزندش گفت هرگاه با گروهي به سفر رفتي، در كارهاي يكديگر خوب با هم مشورت كنيد.
يكي ديگر از اصول سفر نشاط و خوشرويي است، در اين رابطه امام صادق (ع) مي فرمايند: لقمان مي گفت: ... با همسفران هميشه لبخند بزن، و خوشرو باش...
يكي ديگر از اصول مسافرت، كم گويي در سفر است، در اين رابطه امام صادق (ع) مي فرمايند: لقمان به فرزندش گفت: ... در سفر، سه چيز را بيشتر از ديگر همسفران رعايت كن...( يكي) سكوت بيشتر و حرف زدن كمتر.
يكي ديگر از اصول مسافرت عبادت در سفر است. در اين رابطه امام صادق (ع) مي فرمايند: لقمان به فرزندش گفت: ... به سه چيز، از ديگر همسفران بيشتر بپرداز...( يكي)، در هر فرصتي نماز بخوان.

** داشتن تعهد اخلاقي در سفر

انساني كه سفر مي كند بايد به رعايت اصول اخلاقي و انساني پايبند باشد و با رفتن به هر كشوري ارزش هاي ديني خود را از دست ندهد و البته با كساني كه از كشورهاي بيگانه وارد كشور ما مي شوند نيز بايد به خوبي و احترام استقبال كنيم؛ بسياري بر اين باورند كه سفر كردن و نوع بر خورد و لباس پوشيدن و رفتار كردن وسيله اي براي تبليغ دين است. خوش رفتاري و انسانيت باعث جذب قلوب مي شود.

از پيامبر (ص) نقل شده است: هر كس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد به همسايه خود يا كسي كه به او پناه آورده آزار نرساند و هركس كه به خدا و آخرت ايمان دارد بايد مهمان خويش را گرامي بدارد. (وسايل الشيعه ج8 باب 86ص3)

در قرآن كريم آمده است: خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده اند شما را از سرزمين تان بيرون نرانده اند باز نمي دارند؛ خدا كساني را كه به عدالت رفتار مي كنند دوست دارد. (ممتحنه)

** فوايد سفر

در خصوص فوايد سفر و مسافرت از ائمه اطهار و نبي اكرم(ص) احاديث و روايتي ذكر شده است. البته در اسلام علاوه بر اينكه به فوايد آن اشاره شده محدوديت هاي را نيز براي بعضي از سفرها در نظر گرفته است.
در رواياتي، مسافرت مورد تشويق قرار گرفته و فوايد معنوي و مادي آن يادآوري شده است. از جمله در حديث نبوي آمده است: مسافرت كنيد تا سلامتي و عافيت يابيد. مسافرت كنيد تا بهره مند شويد.
در حديثي ديگر از پيامبر(ص) آمده است: مسافرت كنيد تا سلامتي و روزي پيدا كنيد.

با توجه به شريعت اسلام و بهره گيري از فرامين دين مبين اسلام، مي توانيم به عنوان يك كشور اسلامي بنيانگذار صنعت گردشگري اسلامي باشيم و مديران با برنامه ريزي دقيق و با بهره گيري از صاحبنظران اسلام نسبت به تعريف صنعت گردشگري اسلامي اقدام كنند.
در بسياري از مواقع، ايجاد تغييرات مطلوب در نظام بازخوردها و نگرش ها فقط از طريق مطالعه، موعظه و استدلال مقدر نيست و فراهم شدن سفري به مناطق و آشنايي با ديگران و مشاهده آثار و احوال افراد گوناگون مي تواند بستري مناسب براي تغييرات تدريجي و اصلاح نگرش ها باشد.

سفر و بهداشت روان؛ بيشتر اضطراب ها، افسردگي ها، فشارها و اختلالات رفتاري ناشي از شرايط خشك و يكنواخت و بعضا ملال آور زندگي است كه سلامت روان فرد را به مخاطره مي اندازد. عزم سفر و تغيير محيط موثرترين شيوه تامين بهداشت روان و بالطبع سلامت جسم و جان است.

سفر و تعالي شخصيت؛ سير و حركت يكي از شرايط شكوفايي شخصيت و مناسب ترين فرصت براي زدودن عادات نامطلوب فكري و رفتاري و تعالي منش و شخصيت است. سير و حركت در هر لحظه، فرد را روحي تازه و نيرومند و انرژي نويني مي بخشد و هر لحظه فرصت هاي نوين و امكانات تازه اي پيش مي آورد كه فرد را مجبور مي كند توانايي هاي خود را بروز داده و مسئوليت پذيري و مهارت هاي مطلوب اجتماعي را بياموزد.

مهمترين فايده و اثر سير و سفر از نقطه نظر اسلام، پندگيري و عبرت آموزي از گذشتگان و تاريخ است. در قرآن، آيات بسياري، همت و كوشش مردم را به شناخت آفاق وجود و اسرار آفرينش و آثار رحمت الهي و نشانه هاي علم و قدرت پروردگار توجه مي دهد. سفر و پيوندهاي عاطفي با همسفرها؛ از جمله آثار مهم رواني و تربيتي سفر، پيوندهاي عاطفي با همسفران، ارتباط با خويشان و صله ارحام، ديدار همفكران و آشنايي با انسان هاي مسئوليت پذير است.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.