نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

خيلي وقت ها پيش مي آيد كه افرادي را مي بينيم كه به تنهايي سفر مي كنند. توريست هاي خارجي كه به ايران مي آيند و بدون هيچ يك از سختي ها و مشكلاتي كه در ذهن ما است، به تنهايي سفر مي كنند. اين افراد كساني هستند كه در ذهن ما مي مانند چون حرف هاي زيادي دارند. شايد سفرهاي تنهايي شان بوده كه آن ها را به درجه بالاتري از شناخت خودشان رسانده است.

در ادامه مي بينيم چرا سفر تنها، تا اين حد روي ذهن تاثير مي گذارد.

۱. سفر كردن به تنهايي به شما ثابت مي كند كه مي توانيد بدون وجود كسي از خودتان لذت ببريد.

به محض اينكه مي فهميد حتما نيازي نيست كه كسي دور و برتان باشد يا تاييدتان كند تا بتوانيد تفريح كنيد، بسيار قدرتمند مي شويد. حتي گاهي به اين نقطه مي رسيد كه ترجيح مي دهيد بيشتر با خودتان باشيد.

۲. سفر تنهايي يعني مي توانيد به خودتان اطمينان كنيد.

در سفر تنهايي فقط خودتان هستيد كه تصميم مي گيريد كجا برويد، چه بكنيد و چطور خرج كنيد. تمام انتخاب ها به عهده ي خودتان است. لذا اين باعث مي شود كه پيشرفت كنيد و تبديل به آدم قابل اطميناني براي خودتان بشويد.

۳. به راحتي با همه چيز تطبيق پيدا مي كنيد.

سفر تنهايي مجبورتان مي كند از دايره ي راحتي خارج شويد و با مكان ها و افراد مختلف آشنا شويد. اين باعث مي شود كمتر از تغيير بترسيد و به راحتي ريسك كنيد.

۴. سفر كردن تنها به شما ياد مي دهد به راحتي با مردم ارتباط برقرار كنيد.

در سفر گاهي مجبوريد بر موانع فرهنگي و زباني غلبه كنيد و اين باعث مي شود صبرتان بيش تر شود و حتي دوستان بيشتري پيدا كنيد.

۵. افرادي كه تنها سفر مي كنند متكي به خود هستند.

وقتي مدت زيادي تنها سفر كنيد با موانع و مسائل زيادي مواجه مي شويد. در حالي كه كسي نيست به شما كمك كند، شما ياد مي گيريد چطور با مشكلات برخورد كنيد. به قدرت هاي دروني تان دست پيدا مي كنيد در حالي كه حتي قبلا نمي دانستيد وجود دارند.

۶. با تنها سفر كردن به خودشناسي مي رسيد.

وقتي كسي دور و برتان نيست، هر سفر مي تواند قسمتي از خودتان را به شما بشناساند. ممكن است اين پروسه كمي دردناك باشد ولي در نهايت به خوبي خودتان و زندگي تان را مي شناسيد.

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.