نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

قطب شمال به خاطر آب و هواي برفي خود و البته محل كار بابانوئل مشهور است.

اما چنان كه تصاوير ارسالي از مريخ نشان مي‌دهند، تنها جاي برفي در روزهاي نزديك به كريسمس فقط قطب شمال در سياره ما نيست.

تصاوير ارسالي مارس اكسپرس، كه از سوي آژانس فضايي اروپا براي كاوش سياره مريخ پرتاب شده، نشاندهنده "يك سرزمين عجايب زمستاني" در اين سياره سرخ است.

عكس ارسالي، دهانه كاراليوف، نزديك قطب شمال مريخ را نشان مي‌دهد.

اين دهانه به نام سرگي كاراليوف، چهره شاخص پروژه‌هاي فضايي شوروي سابق نامگذاري شده است. سرگي كاراليوف، معمار برنامه فضايي شوروي بود و روي طرح‌هاي كاوش فضايي به ماه و مريخ و زهره فعاليت مي‌كرد.

پهناي دهانه كاراليوف، ۸۲ كيلومتر و ضخامت يخ آن ۱.۸ كيلومتر است.

مارس اكسپرس اولين تلاش فضايي آژانس فضايي اروپا بوده كه در ژوئن ۲۰۰۳ پرتاب شد و كريسمس آن سال در مدار مريخ قرار گرفت.

منبع:
http://www.bbc.com/persian/science-46649433
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.