نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اداره نظم و ترتيب در آسمان ها كار ساده اي نيست. اما اغلب اوقات مراقبين پرواز باعث مي شوند كه اين كار ساده به نظر برسد.

هماهنگي و برقراري ارتباط دائم با هواپيماها با استفاده از رادار GPS خاص، وظيفه اي سخت و خسته كننده است كه بر عهده مراقبين پرواز گذاشته شده است. هدف آنها كمك به هدايت هواپيماها از ميان مسيرهاي شلوغ و به همين ترتيب دست و پنجه نرم كردن با شرايط و رويدادهاي غير منتظره است.

به منظور كسب شرايط مورد نياز براي انجام چنين كاري، قبول شدن در يك سري امتحانات ضرورت دارد كه در آنها دامنه وسيعي از توانايي ها مورد سنجش قرار مي گيرند. مراقبين پرواز غالباً در برج بلندي بر فراز فرودگاه مستقر مي شوند تا بهتر ديده شوند و از حاشيه هاي غير كاري دور باشند. به راستي كه اين شغل، كاري شگفت انگيز است و مسلماً براي فردي معمولي مناسب نيست.

در اين جا به ۶ حقيقت جالب درباره مراقبين پرواز كه احتمالاً آنها را نمي دانستيد، مي پردازيم:

⭕️ درآمد مراقبين پرواز حدوداً 125000 دلار است.

⭕️ معمولاً جهت استخدام در اين كار بايد بيشتر از ۳۰ سال سن داشته باشيد.

⭕️ آنها براي مراقبت از پرواز زبان خاص خودشان را دارند.

⭕️ مراقبين پرواز مي توانند هم زمان بيش از ۱۰ هواپيما را كنترل نمايند.

⭕️ اين حرفه، كاري 24 ساعته است.

⭕️ ربات ها جايگزين مراقبين پرواز نخواهند شد!

ترجمه: مهسا ظفرخواه

منبع:
http://newsglobal24.com/interesting-facts-about-air-traffic-controllers/
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.