نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

هميشه چيزهايي هستند كه متروكه مي مانند و بيشتر آنها توجه كسي را جلب نمي كنند. با اين حال، گاهي اوغات بعضي از چيزهاي متروكه به اندازه اي شگفت انگيز و بزرگ هستند كه نمي شود آنها را ناديده گرفت.

براي مثال جت تبليغاتي بوئينگ 737، هواپيماي بزرگي است كه در جنوب كوتا، بالي متروكه مانده است. خيلي ها مي پرسند اصلاً چطور چيزي از اين دست مي تواند رها شده باشد و پاسخ اين سوال ساده است زيرا كه همه چيز با گذشت زمان بي مصرف مي شوند و گاهي اوقات راه مناسبي براي دور انداختن آنها وجود ندارد.

بنابراين به دليل محدوديت منابع مالي و يا كاربردي، چيزهايي به بزرگي يك جت بوئينگ 737 بازنشسته، در يك مكان خاص پارك مي شوند و ديگر هرگز به پرواز در نمي آيند. در مجموعه اي از تصاوير كه ما گردآوردي كرده ايم، وسايل متروكه اي را مي بينيد كه با محيط اطراف خود يكي شده اند و بسيار نمادين تر و زيباتر از ساير وسايل دور ريختني و بي مصرف هميشگي ما هستند.

در اينجا مجموعه اي از برخي ديدني هاي متروكه در سراسر دنيا را با هم مي بينيم:

⭕️ بوئينگ 737 متروكه در جنوب كوتا، بالي

⭕️ رستوران متروكه از دهه 1950، برزيل

⭕️ كارخانه متروكه در اورگن، آمريكا

⭕️ ترن هوايي متروكه در اروپا

⭕️ ماشين هاي راديواكتيوي از فاجعه فوكوشيما در ژاپن

⭕️ دژ طاعون در سنت پترزبورگ، روسيه

⭕️ تانك آلماني متروكه در Veines، نروژ

⭕️ جزيره پوگليا كه جزيره ارواح است در ونيز، ايتاليا

⭕️ زيردريايي متروكه در جنگل، كلمبيا

⭕️ شاتل فضايي متروكه در قزاقستان

ترجمه: مهسا ظفرخواه

منبع:
http://newsglobal24.com/spectacular-abandoned-items-across-the-globe/
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.