نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

ريگ جن منطقه گسترده اي از تل هاي شني در ميان دشت كوير است. دشت كوير به عنوان كوير مركزي ايران در حد فاصل استان هاي سمنان و اصفهان واقع شده است.

در گذشته كاروان ها از ايم منطقه رد نمي شدند زيرا باور داشتند كه ريگ جن محل زندگي ارواح پليد يا همان جن هاست.

امروزه هم حتي برخي از ساكنين شهرها و روستاهاي اطراف اين خرافه را باور دارند. «سون هدين» كاوشگر معروف كويرها در سفر خود به اين منطقه در سال 1900 از عبور از آن صرف نظر كرد.

در دهه ۱۹۳۰ «آلفونس گابريل» جغرافي دان اتريشي، در سفرش از اشين به عروسان از قسمت ريگ جن عبور كرد.

كوير، سرزميني بي حاصل است كه در آن بارش بسيار كم است و در نتيجه شرايط زندگي در آن براي گياهان و جانوران بسيار سخت است.

فقدان پوشش گياهي سطح محافظت نشده زمين را در معرض فرسايش قرار مي دهد. حدود يك سوم سطح زمين در دنيا خشك يا نيمه خشك است. اين شامل بخش وسيعي از مناطق قطبي مي شود كه در آنها هم بارش كمي اتفاق مي افتد و گاهي از آنها با نام كويرهاي قطبي تا «كويرهاي سرد» ياد مي شود.

ترجمه: مهسا ظفرخواه

منبع:
http://www.boxnewsbox.com/behind-stories-of-the-rig-jenn-desert/
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.