نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

رايحه پاكيزگي به فضاي خانه، روح سرسبزي و طراوت بخشيده است. لباس هاي نو بر تن كرده ايم و دركنار سفره هفت سين به انتظار نو شدن نشسته ايم. سفره زيباست و همه منتظر حلول سال نو. هيجاني زيبا، تمام وجوداعضاي خانواده رادربرگرفته است.

اين سفره يك سفره خيالي و پوچ و بي معني نيست، بلكه نشانه اي از آن است كه در آغاز سال كه روز و سال نو مي شود ما نيز نفس خويش راتهذيب كنيم و بر آن تزكيه ارج نهيم تا خداوندي كه هفت آسمان را آفريده و هفت دريا را زير آن نشانده ، بدين وسيله هفت نماد را فرا روي ماقرار داده و به ما نشان مي دهدكه به كدامين وجه زندگي خويش را سپري كنيم و با نشستن و برخاستن در كنار اين سفره، اسطوره عشق و صفا و پاكي اي را كه درآن وجود دارد، در جسم و روح خود منعكس كنيم.

سين اول، سنجد

سنجد نماد سنجيده عمل كردن است.سنجد را بر اين باور بر سفره مي گذارند كه هركس با خويشتن عهد كند درآغازسال هركاري را سنجيده انجام دهد.سنجد نشانه گرايش به عقل است؛ احترام به تفكر و ترويج و خردمندي.

سين دوم، سيب

دومين سيني كه برسفره مي نهند سيب است كه نماد سلامتي و عشق مي باشد.

سين سوم، سبزه

سبزه پس از سنجد و سيب بر سر سفره گذاشته مي شود كه نشانه خرّمي و شادابي و خوش اخلاقي است.سبزي با خود شادابي ، نيكويي و سرزندگي را به همراه مي آورد. رنگ سبز ارتعاش افكار ما را موزون نگه مي دارد و به ما آرامش مي دهد.

سين چهارم، سمنو

سمنو مظهر صبر و مقاومت و عضو عدالت و قدرت است.

سين پنجم، سير

سير به نشانه رعايت حدود و مرزهاست. به سفره هفت سين راه يافته تا پاي را از گليم خويش بيرون ننهيم .سير نماد مناعت طبع است يعني انسان بايد همواره با قناعت بر جهان بنگرد. پس سير كه نشانه قناعت و يادآور امتناع از تجاوز است را بر سر سفره مي نهيم تاانساني عاقل ،سالم ،شاداب، قوي و قانع باشيم.سيرچشمي و چشم سيري از بزرگ ترين صفات انسان برتر است.

سين ششم، سركه

سركه نماد پذيرش ناملايمات و نماد رضا و تسليم است.واقف بر اين نكته هستيم كه زندگي پيوسته توام با رنج و مشقت و زحمت است و هيچ انسان متعهد و با مسئوليتي نيست كه بدون دغدغه بتواند به زندگي ادامه دهد.خداوند، زمين و آسمان و انسان را آسوده و بي غم نيافريد و در هر مشقتي كه مي رسد ،حكمتي نهفته است و سركه گوياي تسليم در برابر حكمت خداوند بزرگ و حكيم است.

و سين هفتم، سماق

آخرين سين سفره هفت سين سماق است. سماق كه رنگ طلوع آفتاب است؛ سمبل صبر و بردباري است و مظهر طلوع و آغاز دوباره معني مي شود. سماق نمادصبر و بردباري وتحمل ديگران است. صبر به انسان مي آموزد كه درگذر زندگي، خستگي رابايد خسته كرد و كاميابي را بايد يافت.

پس بياييد با ايمان به چنين ارزش هايي سال نو را آغازكنيم و با گرايش به عقل و غلبه بر ترس و اضطراب، تصميم بگيريم زندگي را ازنو بسازيم….

ساير وسايل سفره عيدانه؛

⭕️ سكه

سكه، سين مدرن سفره هفت سين است و جزو هفت سين به حساب نمي آيد؛ بعد‌ها به سفره اضافه شده است تا نمادي براي افزايش دارايي باشد.

⭕️ قرآن كريم

قرآن را به نشانه توكل و توسل به خداي متعال بر سفره قرار مي دهند و درخواست بهترين ها را از خالق خويش دارند. البته قرآن كريم پس از مسلمان شدن ايرانيان در سفره هفت سين قرار گرفت.

⭕️ آينه

آينه نماد روشنايي است و حتما بايد بالاي سفره جاي گيرد.

⭕️ ماهي

نماد زايش، تازگي، شادابي و تكاپو است. البته ماهي قرمز از اجزاي اصلي سفره هفت سين نيست و با توجه به نبود شرايط لازم نگهداري اين ماهي در اكثر مواقع عمر اين ماهي ها كوتاه مي شود در حاليكه در شرايط طبيعي اين ماهي ها مي توانند ۳۰ سال زندگي نمايند.

⭕️ شمع

به تعداد اعضاي خانواده براي آرزوي شادي و روشنايي زندگي آنها. شعله افروخته نماد روشنايي و فروزه هاي جاودانه است. شمع مظهر فروغ و روشنايي است.

⭕️ گل سنبل

از آنجا كه گل سنبل با آمدن بهار مي‏ رويد، آن ‏را به عنوان نماد بهار بر سر سفره هفت سين مي‏‌گذارند. بدان معنا كه بهار آمده و ما اميد آن داريم كه ما نيز بهاري شويم. البته از آن‌جا كه سنبل نه كلمه پارسي است و نه خوراكي گفته مي‌شود كه نبايد آن را جزو هفت سين اصلي به حساب آورد و فقط محض زيباترشدن و پرشدن سفره هفت سين، سر سفره قرار مي‌دهند.

⭕️ تخم مرغ

همه ي ايرانيان از دير باز هنگام تحويل سال و شروع سال نو بر سر سفره ي هفت سين عيد نوروزشان تخم مرغ هاي رنگي زيبايي مي گذارند كه نشان از باروري و رشد و زايش خوبيهاست و سمبل شكوفايي و نمو در سال جديدي است كه مي خواهند پر بار تر از سال قبل آغاز كنند و خاطره ي خوش اين سفره ي رنگي را در كنار سفره هاي هفت سين سالهاي گذشته بچينند.

منبع:
https://www.irannaz.com/news_detail_13935.html
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.