نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

كشتي آرتيميا پس از هفت سال مجدداً بر روي آب شناور شد.

بارندگي‌هاي روزهاي اخير در ايران سبب شد كه وسعت درياچه اروميه نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۵۸۰ كيلومترمربع افزايش يابد.

ارتفاع اين درياچه در مقايسه با سال گذشته ۵۹ سانتي متر و نسبت به كمترين ارتفاع ثبت شده براي آن، يك متر و ۲۶ سانتي افزايش داشته است.

بهبود شرايط درياچه اروميه در حالي رخ مي‌دهد كه با وجود تمام برنامه‌ريزي‌هاي دولت و صرف هزينه‌هاي سنگين، روند خشكي اين درياچه در دو سال گذشته "نگران‌كننده" و تلاش‌ها براي احيا "شكست‌خورده" عنوان شده بود.

هر چند برخي تحليلگران همچنان درباره تثبيت اين روند احياي درياچه مردد هستند و منتظرند ببينند با آغاز فصل گرما و روند تبخير آيا اين وضعيت تداوم مي‌يابد يا نه.

تفاوت درياچه اروميه در تابستان ۹۷ و فروردين ۹۸ در عكس‌هاي هوايي:

شهريور ۱۳۹۷

فروردين ۱۳۹۸

منبع:
http://www.bbc.com/persian/iran-47905665
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.