نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

هواپيماي شركت "استارتولانچ" كه بزرگترين هواپيماي جهان به شمار مي‌رود، براي نخستين بار پرواز كرد.

شركت آمريكايي "استراتولانچ"(Stratolaunch) در سال ۲۰۱۱ توسط "پل آلن"(Paul Allen) پايه‌گذاري شد. در آزمايش اوليه استراتولانچ اين هواپيما با سرعت ۷۴ كيلومتر بر ساعت روي باند فرودگاه حركت كرد. روز ۹ ژانويه در دومين تست اين هواپيما موفق به حركت با سرعت ۱۲۶ مايل بر ساعت (۲۰۲ كيلومتر بر ساعت) روي باند فرودگاه "پايگاه هوايي و فضايي موهاوي"(Mojave Air & Space Port) شد. در طول اين آزمايش سرعت اين هواپيما به ۱۱۰ گره رسيد. گره (knot) كه به آن گره دريايي نيز مي‌گويند واحدي براي سنجش سرعت است. هر گره برابر ۱۸۵۲ متر در ساعت است.

روز گذشته نخستين پرواز اين هواپيما انجام شد. نخستين پرواز هواپيما ۲ و نيم ساعت به طول انجاميد كه طي آن در ارتفاع ۱۷ هزار فوتي "صحراي مجاوه" (Mojave desert) پرواز كرد و حداكثر سرعت هواپيما ۱۸۹ مايل در ساعت (۳۰۴ كيلومتر بر ساعت) بود.

اين هواپيما ساعت ۷ صبح به وقت منطقه زماني اقيانوس آرام (۶:۳۰ شب به وقت تهران) روز ۱۳ آوريل پرواز كرد.

اين هواپيماي ۶ موتوره، ۲ مخزن سوخت دارد و براي پرتاب موشك به مدار زمين ساخته شده است.

وزن اين هواپيما نيز ۵۰۰ هزار پوند است. استراتولانچ طوري طراحي شده تا ۳ موشك متصل به مركز بال‌هاي عظيم خود را به فضا پرتاب كند. طول بال‌هاي اين هواپيما ۱۱۷ متر است. موشك‌ها از ارتفاع ۳۵ هزار فوتي به فضا پرتاب مي‌شوند و مي‌توانند موتور خود را روشن كنند.

پيش از اين آزمايش شش موتور توربوفن اين هواپيماي غول‌پيكر با موفقيت در پايگاه هوايي و فضايي موهاوي كاليفرنيا آزمايش شده بود.

هدف شركت آمريكايي استراتولانچ از ساخت اين هواپيما انتقال موشك‌هاي فضايي به دومين لايه اتمسفر و سپس پرتاب آنها به فضا است.منبع:
https://www.isna.ir/news/98012510172/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.