نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اين روزها سفر با هواپيما به خصوص در مسافت هاي طولاني يكي از شايع ترين روش هاي حمل و نقل است. وظيفه خدمه پرواز حصول اطمينان از امنيت شما در طي پرواز است و براي انجام اين كار آنها مي بايست دانش زيادي درباره پرواز و نحوه عملكرد آن داشته باشند.

به منظور حفظ فضايي آرام و باثبات در پرواز هر چقدر كه مردم درباره موارد بلقوه اي كه امكان دارد در طي پرواز مشكل ساز شوند يا شرايط بدي كه ممكن است پيش بيايد، كمتر بدانند بهتر است.

با اين حال اين بدين معنا نيست كه برخي از اين رازهايي كه خلبانان نمي خواهند شما بدانيد به بيرون درز پيدا نكرده اند. براي مثال آيا مي دانستيد كه براي فرودي خوب و راحت خلبان پرواز بايد در كارش خبره باشد؟ يا اينكه هواپيماها بنزين و سوخت زيادي را براي استفاده در پروازي طولاني تر از آنچه برايشان مقرر شده است، ندارند؟

اين ها حقايقي هستند كه اگر در پرواز با هواپيما حساس هستيد شايد ترجيح بدهيد كه از اين موارد اطلاعي نداشته باشيد. افسانه هاي زيادي در مورد پرواز وجود دارد اما اين ها حقايقي هستند كه شايد براي شما جالب باشند و درك شما را از پرواز تغيير دهند.

⭕️ ۱. هواپيما با سوخت كافي فقط براي مدت زمان پرواز

⭕️ ۲. براي داشتن فرودي راحت به يك خلبان خبره نياز است.

⭕️ ۳. ماسك هاي اكسيژن تنها براي حدود ۱۵ دقيقه قابل استفاده هستند.

⭕️ ۴. هواپيماها هميشه مورد اصابت رعد و برق قرار مي گيرند.

⭕️ ۵. خدمه پرواز ساعات كاري طولاني دارند.

⭕️ ۶. چيزي بنام فرود آمدن بر روي آب واقعاً وجود ندارد.

⭕️ ۷. شما در طي پرواز بيشتر در دست كامپيوتر قرار داريد.

⭕️ ۸. خلبانان زياد استراحت مي كنند و چرت مي زنند.

ترجمه: مهسا ظفرخواه

منبع:
http://newsglobal24.com/secrets-that-pilots-dont-want-you-to-know/
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.