نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش انتخاب، مرد كودك خوار نام مجسمه اي است كه ظاهري وحشتناك دارد و چندين كودك را در آغوش و دور و بر خود دارد كه البته در حال خوردن يكي از اين كودك ها است.

بسيار عجيب است اما در مورد پيشينه و علت نصب اين محسمه اتفاق نظر وجود ندارد. درواقع اين مجسمه ترسناك كه در يك ميدان بزرگ و به عنوان مركز فواره برن درسوئيس و در سال ۱۵۴۵ يا ۱۵۴۶ نصب شده است، مي تواند پيشينه هايي جالب و متفاوت داشته باشد. يكي از حدس هايي كه در مورد اين مجسمه زده مي شود مرتبط با توهين به يهوديان است. درواقع برخي تاريخ دانان معتقدند نحوه لباس پوشيدن اين مجسمه به يهوديان شبيه است و هدف از نصب مجسمه نيز ترساندن مردم از يهوديان و ايجاد رعب و وحشت نسبت به آنان است.

گمانه زني هاي ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد كه اين مجسمه نمادي از قانون كرونوس است، پادشاه تيتان يوناني كه پسران خود را به خوردن فرزندان خود براي نگهداري تاج و تخت تشويق مي كرد. تئوري ديگر اين است كه اين مجسمه يك موجود حيواني از كوه هاي آلپ است.

يك نظريه ديگر نيز ادعا مي كند كه اين مجسمه درواقع تصويري ساده براي ترساندن كودكاني است كه از والدين خود نافرماني مي كنند و البته يك ادعاي ديگر نيز اين مجسمه را نشانه اي از ترساندن كودكان از خرس مي داند.

منبع:
https://www.entekhab.ir/fa/news/480539/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.