نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

كليساي «ساگرادا فاميليا» در سال ۲۰۰۵ در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد و قرار است كه روند ساخت اين كليسا تا سال ۲۰۲۶ تكميل شود. سالانه بيش از چهار و نيم ميليون نفر از اين كليساي ناتمام ديدن مي‌كنند.

كليساي «ساگرادا فاميليا» در بارسلون اسپانيا كه توسط معمار مشهور اسپانيايي «آنتوني گائودي» ساخته شده است، پس از بيش از يك قرن، ساخت و سازش تكميل مي‌شود. كار ساخت اين كليسا در سال ۱۸۸۲ آغاز شد. اين در حالي بود كه در سال ۱۸۸۵ به فرم درخواست مجوز ساختمان توسط شوراي شهر رسيدگي نشد. در سال ۱۹۲۶ زماني كه تنها بخشي از كليسا ساخته شده بود، اين معمار در پي يك سانحه رانندگي كشته شد.

با اين حال ساخت و ساز از روي نقشه ادامه پيدا كرد. در سال ۲۰۱۶ مشخص شد كليسا مجوز ساخت ندارد و ساخت و سازهاي انجام شده در طول اين سال‌ها غير قانوني بوده است. سرانجام پس از ۱۳۷ سال مجوز ساخت اين مكان مشهور گردشگري صادر شد.

كليساي «ساگرادا فاميليا» در سال ۲۰۰۵ در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد و قرار است كه روند ساخت اين كليسا تا سال ۲۰۲۶ تكميل شود. سالانه بيش از چهار و نيم ميليون نفر از اين كليساي ناتمام ديدن مي‌كنند.

آنتوني گائودي - ۱۹۱۰

كليساي «ساگرادا فاميليا» در حال ساخت در سال ۱۹۰۵

كليساي «ساگرادا فاميليا» در حال ساخت در سال ۱۹۱۵

منبع: روزنامه خراسان
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.