آخرين تور هاي ديبا - پاييز و زمستان 96
اطلاعات کشور های مورد بازدید
اطلاعات برخی از شهر های مورد بازدید
 • پاریس
 • رم
 • بارسلون
  10 شب و11 روز چين
  کد تور : پرواز ماهان
  دوم فروردين 97
  10شب و 11 روز ويتنام نوروز97
  کد تور : پرواز قطر
  26اسفند96
  11روز اسپانيا نوروز97
  کد تور : پرواز قطر
  29اسفند
  10شب و11روز آفريقاي جنوبي
  کد تور : پرواز امارات
  26 اسفند96
  10شب و11روز آفريقاي جنوبي
  کد تور : پرواز قطر
  2فروردين97
  13روز چك ايتاليا اتريش نوروز97
  کد تور : پرواز ايرفلوت
  28 اسفند
  10شب و 11 روز برزيل نوروز 97
  کد تور : پرواز امارات
  27 اسفند
  10روز كرواسي صربستان نوروز97
  کد تور : پرواز ايرفلوت
  28اسفند
  جام جهاني روسيه 13شب و 14روز
  کد تور : ايرفلوت
  24 خرداد97
  جام جهاني روسيه 11شب و 12روز
  کد تور : ايرفلوت
  25 خرداد97
  جام جهاني روسيه 8شب و 9روز
  کد تور : تركيش ايرلاين
  24 خرداد97